Veilig (sport)klimaat Sportcentrum VU

Het Sportcentrum VU staat voor een veilig (sport)klimaat voor al haar leden, bezoekers en medewerkers. Wij volgen de richtlijnen opgesteld door het NOC*NSF.

Sociale veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen studeren, werken of sporten en draagt bij aan het welzijn van studenten, medewerkers en buurtbewoners. Als open en gastvrije omgeving tolereert het Sportcentrum VU geen discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie of ander gedrag dat in tegenspraak is met onze waarden. Toch komt ongewenst gedrag voor. Ervaar je onveilig gedrag? Meld het hier.Dit kan ook anoniem.

Voorbeelden van zorgwekkend gedrag waarvoor je terecht kunt bij Meldpunt Sociale Veiligheid zijn pesten, discriminatie, (online) wangedrag, huiselijk of eergerelateerd geweld, stalking, langdurig vasthoudend klaaggedrag (dit is een vorm van stalking), verward gedrag wat onveiligheid veroorzaakt, (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, fysiek of verbaal geweld, bedreiging, suïcideproblematiek. Lees hieronder hoe je een melding maakt.

Wil je je verhaal met iemand bespreken in plaats van direct een melding te maken? Dat kan ook. Je kunt een afspraak maken met de centrale vertrouwenspersoon via: vertrouwenspersonen-studenten@vu.nl. Je bericht wordt vertrouwelijk behandeld.

De centrale vertrouwenspersonen van de VU zijn Sandaj Bhulai en Mariëlle Rozemond.
Hier kun je als medewerker of sporter van het SVU ook contact mee opnemen.

Sandjai Bhulai

“De Vrije Universiteit heeft een bijzondere plek in mijn levensloop: ik heb hier gestudeerd, ben hier gepromoveerd en werk sinds 2003 bij de afdeling Wiskunde van de Faculteit der Bètawetenschappen. Ik ben hoogleraar Business Analytics en sinds 2018 aangesteld als vertrouwenspersoon personeel. Door mijn functie weet ik goed wat er speelt in het onderzoek, en wat voor effect dat kan hebben op de werkbeleving. Ik hoop deze kennis goed in te kunnen zetten zodat iedereen op de VU de ervaring van een veilige en plezierige werkplek kan beleven.”

E: s.bhulai@vu.nl
T: 020 59 87 679

Mariëlle Rozemond

“Ik werk inmiddels 30 jaar bij de dienst Arbo & Milieu van de VU als ARBO adviseur en trainer. Sinds 2007 ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon voor medewerkers/ PhD’s binnen de VU. In die hoedanigheid maak ik ook deel uit van het expert team sociale veiligheid binnen de VU. Ik merk dat de afgelopen jaren hard gewerkt is om de sociale veiligheid binnen de VU te vergroten. Het kan vaak erg helpen je verhaal in een vroeg stadium vertrouwelijk met iemand te delen en kleinschalig trachten op te lossen. Voel je welkom. Ik spreek als vertrouwenspersoon ongeveer 30 medewerkers per jaar.”

E: m.h.rozemond@vu.nl
T: 020 59 89008/ 89010

Scroll to top